Dla czego warto kupować u nas

Właścicielem sklepu internetowego jest firma Mente et Malleo Przemysław Budzyński z siedzibą w Alwerni przy ulicy Leśnej 12, NIP 675-103-28-02, REGON 852522055, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. (dalej Mente et Malleo)

Pełne dane teleadresowe:

Mente et Malleo Przemysław Budzyński,

Ul. Leśna 12, 32-566 Alwernia

Centrum Obsługi Klienta tel. 783-312-966

Nr konta bankowego: mBank 65 1140 2004 0000 3102 3275 0838

 

§1 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy Mente et Malleo prowadzi sprzedaż okazów mineralogicznych, paleontologicznych, meteorytów, tektytów, literatury oraz akcesoriów kolekcjonerskich za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie przez stronę www.menteetmalleo.eu. Nie przyjmujemy zamówień telefonicznych.

 

2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego www.menteetmalleo.eu, składania zamówień na okazy kolekcjonerskie i produkty (dalej ogólnie "Produkty") dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta opłaty za zamówienie, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowy zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego.

 

3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego menteetmalleo.eu zgodnie z jego przeznaczeniem. Jeżeli strony sklepu funkcjonują niepoprawnie, występują błędy, martwe linki (odnośniki nie prowadzące do żadnej strony) oraz inne nieprawidłowości w działaniu Klient powinien zgłosić ten fakt do działu obsługi klienta. Jednocześnie Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego menteetmalleo.eu.

 

4. Mente et Malleo w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego menteetmalleo.eu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego menteetmalleo.eu z infrastrukturą techniczną Klienta.

 

5. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego menteetmalleo.eu nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego menteetmalleo.eu wymaga zarejestrowania się lub podania danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

 

 

§ 2 Rejestracja i logowanie

1. Ze sklepu korzystać mogą zarówno osoby zarejestrowane jak również możliwe jest składanie zamówień bez konieczności rejestracji konta. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym menteetmalleo.eu  należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego menteetmalleo.eu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta. Przy zakupach dokonywanych bez rejestracji konta wymagane jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia.


2. Rejestracja w Sklepie Internetowym menteetmalleo.eu, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego menteetmalleo.eu, są nieodpłatne.


3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym menteetmalleo.eu  każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.


4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego menteetmalleo.eu należy wysłać do Mente et Malleo wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym menteetmalleo.eu. Wiadomość taką należy wysłać na adres mailowy Biura Obsługi Klienta, podany na stronie Sklepu Internetowego menteetmalleo.eu.§ 3 Informacje o produktach

1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego menteetmalleo.eu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.2. Ceny produktów na stronach Sklepu Internetowego menteetmalleo.eu:

a) podawane są w złotych polskich;

b) z racji ustawowego zwolnienia Mente et Malleo z podatku VAT nie zawierają tegoż podatku;

b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, oraz od całkowitej wagi zakupionych produktów i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

 

3. Mente et Malleo zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów, wprowadzania nowych produktów do oferty, wycofywania produktów z oferty, oraz do  przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży co oznacza, iż cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia i obowiązuje do czasu zakończenia transakcji.4. Promocje w Sklepie Internetowym menteetmalleo.eu nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 

5. Oferowane przez Mente et Malleo okazy kolekcjonerskie są wytworem natury, nie zaś rąk ludzkich i mają niepowtarzalny charakter. W związku z powyższym oferta w większości przypadków dotyczy tylko jednej sztuki oferowanego produktu a zdjęcia przedstawiają oferowany okaz. Zdjęcia wykonywane są przy sztucznym oświetleniu i niekiedy  przedstawiają duże powiększenie niewielkiego fragmentu kamienia. Zawsze jednak jedno lub więcej zdjęć przedstawia widok ogólny całego okazu. W zależności od indywidualnych ustawień monitora Klienta kolory na zdjęciach mogą różnić się od rzeczywistych kolorów okazu. Opis okazu zawiera nazwę, miejsce znalezienia, wymiary podane w milimetrach oraz niekiedy inne informacje. W przypadku okazów paleontologicznych zawiera również wiek względny.

 

§ 4 Warunki realizacji zamówień

1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego menteetmalleo.eu przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.2. W celu złożenia zamówienia należy:

a) zalogować się do Sklepu Internetowego menteetmalleo.eu lub w przypadku zakupów bez rejestracji podać niezbędne dane do realizacji zamówienia podczas jego składania;

b) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;

c) wybrać adres dostawy z wcześniej podanych lub wpisać nowy;

d) wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu):

 przesyłki realizowane za pośrednictwem Poczty Polskiej (listy polecone, paczki pocztowe, przesyłki pobraniowe - płatne przy odbiorze);

- przesyłki realizowane za pośrednictwem firm kurierskich (przesyłka kurierska DPD lub inne) w tym przesyłki pobraniowe - płatne przy odbiorze;

- przesyłki realizowane za pośrednictwem firmy Inpost (paczka e-commerce)

- odbiór osobisty (możliwy jest tylko i wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu jego terminu drogą telefoniczną lub mailowo);

- koszty przesyłek zagranicznych ustalane są indywidualnie w zależności od wagi przesyłki, jej rodzaju i kraju docelowego. Ustalenia takie dokonywane są drogą mailową. Skrypt sklepu internetowego menteetmalleo.eu nie oblicza automatycznie kosztów takiej wysyłki.

e) wybrać sposób zapłaty:

- bezpośrednia wpłata na konto firmy podane w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia lub na stronie Sklepu Internetowego menteetmalleo.eu po kliknięciu przycisku „Potwierdź zamówienie” kończącego proces składania zamówienia,

- płatności kartą lub e-przelewem, które przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Przedmiotowe usługi świadczy Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych, na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem: http://www.dotpay.pl/o_serwisie/regulaminy/.

- płatność przy odbiorze (tylko i wyłącznie w przypadku wybrania opcji wysyłki za pobraniem).

f) wpisać dane do faktury jeżeli ma zostać wystawiona;

g) potwierdzić warunki sprzedaży zawarte w regulaminie;

h) kliknąć przycisk „Potwierdź zamówienie”.

 

3. W przypadku wybrania sposobu płatności innego niż płatność przy odbiorze, należy opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności wybrany podczas składania zamówienia. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie lub otrzymaniu maila potwierdzającego opłacenie zamówienia przez Klienta od firmy obsługującej szybkie płatności internetowe. W przypadku wyboru sposobu płatności przy odbiorze zamówienie zostaje skierowane do realizacji w dniu jego złożenia, w godzinach pracy firmy Mente et Malleo z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

 

4. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Mente et Malleo oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.


5. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w ustawieniach konta Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Mente et Malleo zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Mente et Malleo  o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 4 powyżej.


6. Mente et Malleo zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia lub ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który wcześniej nie odebrał przedmiotu zamówienia dostarczanego za pobraniem (płatnego przy odbiorze) za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

 

7. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Mente et Malleo poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

8. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Mente et Malleo może zaproponować Klientowi:

a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta firma Mente et Malleo będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia);

b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym firma Mente et Malleo będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

c) zastępcze produkty o podobnych cechach w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta realizacja zamówienia zostanie wstrzymana do momentu akceptacji lub odrzucenia przez Klienta nowej propozycji. W przypadku akceptacji umowa kupna sprzedaży zostanie zmodyfikowana a ustalenia między stronami stanowić będą załącznik do wcześniejszej umowy, Mente et Malleo zaś realizować będzie umowę w oparciu o nowe ustalenia między stronami. W przypadku odrzucenia propozycji zastosowanie mają ustępy a) lub b) znajdujące się powyżej.).

 

9. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Mente et Malleo), Mente et Malleo dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w § 10 regulaminu.

10. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie sprzedającego), Mente et Malleo może również anulować zamówienie w całości.

11. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 9-10 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Mente et Malleo zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 11 regulaminu.

12. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Mente et Malleo  nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie. Dane dotyczące wysyłki należy wypełnić używając polskich fontów z ogonkami jeśli takie są w nazwie ulicy bądź miejscowości.

§ 5 Modyfikacje zamówienia

1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Mente et Malleo przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta (status realizacji zamówienia widoczny jest w koncie Klienta w zakładce „Zarządzanie kontem” jak również Klient powiadamiany jest drogą mailową o jego zmianie). Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy, lub zmiany danych do rachunku . W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 11 regulaminu.

2. Zmian w zamówieniu można dokonywać poprzez kontakt telefoniczny z Centrum Obsługi Klienta pod numerem lub numerami podanymi w zakładce "Kontakt" na stronie Sklepu Internetowego menteetmalleo.eu.

3. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia.

 

§ 6 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

1. Zapłaty za zamówione przedmioty można dokonać:

a) poprzez bezpośrednią wpłatę na konto firmy podane w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia lub na stronie Sklepu Internetowego menteetmalleo.eu po kliknięciu przycisku „Potwierdź zamówienie” kończącego proces składania zamówienia;

b) poprzez płatności kartą lub e-przelewem, które przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Przedmiotowe usługi świadczy Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych, na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem: http://www.dotpay.pl/o_serwisie/regulaminy/. Schemat płatności przedstawia grafika zamieszczona poniżej.

 

schemat_platnosci_sklepy.jpg

 

c) przy odbiorze przesyłki u listonosza, w urzędzie pocztowym lub kuriera.

 

2. Klient może skorzystać z kodu rabatowego, otrzymanego od Sklepu Internetowego menteetmalleo.eu lub od innego podmiotu, który dokona zakupu kodów rabatowych dla swoich Klientów, upoważniających do otrzymania rabatu w Sklepie Internetowym menteetmalleo.eu lub prowadzi dowolną akcję marketingową w imieniu i na rzecz Mente et Malleo.

3. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe.


4. Kod rabatowy można wykorzystać wpisując go w odpowiednie pole formularza podczas składania zamówienia.


5. Jeżeli strony nie ustaliły inaczej zamówienie przekazane jest do realizacji w momencie zaksięgowania wpłaty za zamówienie na koncie sklepu internetowego Mente et Malleo lub otrzymania stosownej informacji o rejestracji wpłaty od firmy obsługującej płatności kartą i e-przelewy (przelewy internetowe). Mente et Malleo nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zamówienia wynikające z braku informacji o opłaceniu zamówienia przez Klienta od firmy obsługującej płatności kartą i przelewy internetowe. W przypadku wyboru sposobu płatności przy odbiorze zamówienie zostaje skierowane do realizacji w dniu jego złożenia w godzinach pracy firmy Mente et Malleo z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

 

§ 7 Metody, koszty i sposoby wysyłki oraz zasady i czas realizacji realizacji zamówień

 

1. Każde zamówienie jest weryfikowane przez pracowników Mente et Malleo. Zamówienie zostanie zrealizowane, jeżeli będzie zawierało poprawny adres zamieszkania, telefon odbiorcy i adres poczty elektronicznej. W przypadku podejrzenia o podanie nieprawdziwych danych lub nieuczciwych zamiarów zamawiającego, firma Mente et Malleo zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia i nie wysyłania towaru.

 

2. Zamówienie zostanie zrealizowane maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania płatności, lub w innym terminie jeżeli taki jest podanym w karcie produktu.  Przeważnie jednak czas realizacji zamówienia nie przekracza 2 dni roboczych. Okres ten nie obejmuje czasu dostarczenia przesyłki przez Pocztę Polską lub firmę kurierską.

3. Dostawa zamówionych przedmiotów odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób. Zamówione produkty są dostarczane do Klientów Sklepu Internetowego menteetmalleo.eu za pośrednictwem:

a) na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres;

b) poza terenem Polski przedmiot zamówienia jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej  lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.

4. Mente et Malleo nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy lub   za opóźnienia związane z powolną pracą Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

 

§ 8 Warunki reklamacji

1. Firma Mente et Malleo jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania mu danego produktu przez Mente et Malleo.

2. Mente et Malleo w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Mente et Malleo Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Mente et Malleo i opisem reklamacji. Wzór protokołu reklamacyjnego znajduje się poniżej.

 

protokol-reklamacyjny.jpg

4. Reklamację (tj. reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres firmy Mente et Malleo podany w zakładce "Kontakt" na stronie Sklepu Internetowego menteetmalleo.eu. Rekomendujemy wysyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej listem zwykłym lub paczką ekonomiczną.

 

5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Mente et Malleo niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Mente et Malleo zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

6. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Mente et Malleo  z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Mente et Malleo za nabycie danego produktu.

 

§ 9 Warunki gwarancji

1. Mente et Malleo nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane w Sklepie Internetowym menteetmalleo.eu produkty.

 

2. Jeżeli zakupiony Produkt objęty jest gwarancją producenta lub innego podmiotu, roszczenia z tego tytułu należy kierować bezpośrednio do niego.

 

§ 10 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki, kontaktując się telefonicznie z Centrum Obsługi Klienta pod numerem lub numerami podanymi w zakładce "Kontakt" na stronie Sklepu Internetowego menteetmalleo.eu.

2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym menteetmalleo.eu w ciągu 14 dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się  od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu).

 

3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

e) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

4. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej. Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia znajdującego się pod linkiem http://menteetmalleo.pl/formularze/Formularz_Zwrot_Reklamacja.pdf lub w złożyć go w innej formie, zgodnie z ustawą o prawach Konsumenta. Oświadczenie takie można przesłać listownie na adres firmy znajdujący się w zakładce "Kontakt" na stronie Sklepu Internetowego menteetmalleo.eu lub w formie elektronicznej na znajdujący się tamże adres e-mail. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa powyżej, Klient zobowiązany jest również do przesłania informacji o aktualnym numerze konta, na który Mente et Malleo ma dokonać zwrotu należności. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy Mente et Malleo potwierdza Klientowi jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres e-mail, podany przy zamówieniu lub wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.

 

5. W takim przypadku Konsument zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu Mente et Malleo produktu lub produktów w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jego cechy i funkcjonowanie. Mente et Malleo zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z postanowieniami § 11 regulaminu.

 

6. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia od umowy ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie lub wynikiem niewłaściwego zabezpieczenia produktu przez Klienta na czas transportu.7. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt Mente et Malleo, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Konsument może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części. Zwrotu należy dokonać za pomocą przesyłki gwarantującej bezpieczne dotarcie produktów do Mente et Malleo.

 

8. Mente et Malleo nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

§ 11 Zwrot należności Klientom

 

1. Mente et Malleo dokona zwrotu należności na wskazany przez klienta rachunek bankowy niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;

b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;

c) uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.

 

2. W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) Mente et Malleo może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu.

3.W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Mente et Malleo nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Mente et Malleo numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Mente et Malleo nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

§ 12 Dane osobowe

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Mente et Malleo danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym menteetmalleo.eu oraz w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego menteetmalleo.eu. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne i wymagane w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.

2. Dane osobowe przetwarzane są przez Mente et Malleo Przemysław Budzyński, ul. Leśna 12, 32-566 Alwernia.


3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Zarządzanie kontem”).


4. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

5. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego menteetmalleo.eu poświęconej polityce prywatności, której aktualna wersja dostępna jest tutaj. Akceptacja regulaminu jest równoznaczna z akceptacją polityki prywatności dostępnej pod tym linkiem.§ 13 Postanowienia końcowe

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego menteetmalleo.eu  nie stanowią oferty w rozumieniu prawa kodeksu cywilnego.

2. Mente et Malleo dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego menteetmalleo.eu były na najwyższym poziomie, jednakże Mente et Malleo nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego menteetmalleo.eu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego menteetmalleo.eu .

3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Mente et Malleo nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

4. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi, o którym mowa w § 10 ust. 2 regulaminu, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 10 regulaminu.

5. Ceny podane w Sklepie Internetowym menteetmalleo.eu nie są cenami obowiązującymi w przypadku innych form sprzedaży takich jak aukcje internetowe Allegro.pl lub w przypadku sprzedaży bezpośredniej w sklepach stacjonarnych lub na stoiskach na targach branżowych lub innych.

6. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827)..


7. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Mente et Malleo statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym menteetmalleo.eu. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.

8. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy menteetmalleo.eu korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego menteetmalleo.eu. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności.

9. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Mente et Malleo rozstrzygane będą przez sąd miejscowy właściwy dla siedziby firmy Mente et Malleo.

11. Mente et Malleo zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Mente et Malleo, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego menteetmalleo.eu zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.


Zapisz się do newslettera

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, adres email) przez Sprzedawcę (Budzyński Przemysław Mente Et Malleo, Ul. Leśna 12, 32-566 Alwernia) w celu marketingowym. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Mam prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych na zasadach zawartych w polityce prywatności sklepu internetowego. Dane osobowe w sklepie internetowym przetwarzane są zgodnie z polityką prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z Polityką Prywatności przed wyrażeniem zgody.